KVO

Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Keurmerk Veilig Ondernemen Groot Vettenoord is op dit moment in oprichting. Vanuit het bestuur van OGV zal Ronald van de Merwe deze kar trekken.

Meer info is te vinden op:
https://www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl

U vind op deze pagina alle update’s.

De eerste vergadering zijn geweest. Plan van aanpak wordt gemaakt. Binnen dit plan worden een aantal topics verder uitgewerkt. Deze zijn als volgt:

  • Sociale Veiligheid (diefstak/ inbraak, brandstichting, graffiti, hangplekken, overlast van zwervers/ zwerfvuil etc)
  • Fysieke Veiligheid (onderhoud en beheer van het terrein)
  • Verkeersveiligheid
  • Aangiftebereidheid

In december 2020 zullen de leden van onze KVO werkgroep bij u langskomen om nader kennis te maken. Zij hebben een leuke attentie bij zich vanuit onze ondernemersvereniging.


Leden van onze werkgroep zijn:
– Diana Poot, Autobedrijf Rob Poot
– Johan Boom, J&A Boom
– vacant –
– Herman Hoogstad, Auto Elektronika Hoto
– Ronald van de Merwe, Voscon
– Ben Smit
(secretaris), Business Co & Co